CAT / ESP / ENG

LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL: APOSTANT PER LA IDENTITAT

Cada vegada més, els valors associats al patrimoni cultural constitueixen un referent per a la nostra societat, de manera que a Mediterraneum treballem per oferir plans que contribueixin a una millora de la conceptualització, presentació, conservació, difusió i gestió del Patrimoni.

I partint d'aquest convenciment, treballem per aportar a cada projecte un valor afegit fonamentat en:

  • Singularitat
  • Capacitat creativa
  • Creació d'equips interdisciplinaris
  • Metodologies basades en l'anàlisi
  • Formulació de propostes rigoroses en el marc de la gestió sostenible

Alguns dels projectes en què hem treballat: